กิ่ง, 27
상태 หยุดพักซักเด่วเด่วมันก็ดี
정보 เกลียดคนโกหก
개인 정보
    • 국가, 도시:  태국, Tambon Khun Chong
    • 대화 목적:  인맥
    더 보기
사진
명이 좋아합니다