Gió., 27
Status tìm mãi mà chẳn thấy ai..
About tình yêu ai chẳn muốn ở bên người mà mình thương cùng đi hết quoản đường...
personal info
    Show more
Likes
Friends