Rosa, 60
thông tin cá nhân
    • Quốc gia, Thành phố:  Vê-nê-zu-ê-la, Barquisimeto
    • Phái:  Nữ
    Xem thêm
Hình ảnh
Thích
người bạn