Osama, 38
Trạng thái تكسي عمومي دمشق بيروت صفر تسعة ستة واحد واحد تنين واحد سبعة ستة خمسة
Giới thiệu الشوف جبل لبنان/جرمانا
thông tin cá nhân
    • Quốc gia, Thành phố:  Li-băng, Chouf
    • Tìm Kiếm:  Hữu nghị
    Xem thêm
Hình ảnh
Thích
người bạn