Happy100, 34
Trạng thái I love the ones who like my simplicity n see potential in wht I do......if u pretend u hurt urself coz I won't change for fake pipo........though I've to much room in me for new things. ...stil learning
thông tin cá nhân
    • Quốc gia, Thành phố:  Nam Phi, Western Cape
    • Tìm Kiếm:  Hẹn hò
    Xem thêm
Hình ảnh
Thích