Abu, 51
Trạng thái 私中高年はの女性と話したい、私は日本語を話します。
Giới thiệu 私は日本に住んでいます.
thông tin cá nhân
    • Quốc gia, Thành phố:  Nhật Bản, Atsugi
    • Tìm Kiếm:  Hữu nghị
    Xem thêm
Hình ảnh
Thích