Nelson, 64
เกี่ยวกับ i love to save life and protect people. and i like to see any one around me happy..
ข้อมูลส่วนตัว
    • ประเทศ, เมือง:  กานา, Accra
    • กำลังมองหา:  การแต่งงาน
    แสดงเพิ่มเติม
ภาพถ่าย
ไลค์