Abubakar, 18
thông tin cá nhân
    • Quốc gia, Thành phố:  Ni-giê-ri-a, Katsina
    • Phái:  Nam
    Xem thêm
Thích